БАЛКONA

БАЛКONA


Социална кампания БАЛКONA

Проект: Популяризиране и управление на комуникациите на социалната кампания БАЛКONA

Клиент: Ona Design

Период на обслужване: май 2020 –

  • Изграждане на маркетингова комуникационна стратегия
  • Създаване на бранд и бранд идентичност
  • Създаване на визуални елементи - лого, слоган, запазени елементи
  • Създаване на основна визия за различните канали - принт, дигитални, социални канали
  • Създаване на набор от визуални елементи за рекламни инициативи в горните канали
  • Създаване на нарочна интернет страница
  • Създаване на механизъм за участие в кампанията
  • Генериране на съдържание с цел популяризиране на събитието
  • Управление на връзките с медиите и представяне на кампанията в най-подходящите медии
  • Създаване на медийни партньорства
  • Управление на кампанията в социалните медии – Facebook, Instagram
  • Създаване на видео съдържание
  • Създаване на концептуално визуално съдържание
  • Поддържане на комуникация с журито на конкурса и с участниците
  • Организиране на участия във водещи национални медии

 

www.balkona.design
CASE STUDY